«

»

sep 29 2016

BADIL – eksempel på hvad danske ulandsmidler går til i Gaza og på Vestbredden

I 2014 og 2015 blev der udloddet hhv. 168,3 mio. kr. og 173,0 mio. kr. fra DANIDA til projekter og støtte i Gaza og på Vestbredden.

I samarbejde med Sverige, Holland og Schweiz støtter Danmark en række NGO’er gennem ”Human Rights & International Humanitarian Law Secretariat (SEKRETARIATET)”. Danmarks bidrag til SEKRETARIATET var 23 mio. kr. i årene 2013-2015. Ifølge NGO-monitor bliver Sekretariatets midler givet til en række NGO’er der støtter boycot kampagner mod Israel:

  • 13 ud af 24 NGO’er der modtager budget-midler (core funding)støtter boykot af Israel
  • 11 ud af 20 NGO’er der modtager projekt-midler støtter boykot af Israel

EKSEMPEL: BADIL
BADIL er en palæstinensisk NGO, der modtog mindst 1,7 mio. kr. i årene 2014 til 2016 fra SEKRETARIATET.

BADILs kommunikation til støttere blandt palæstinensere og i udlandet indeholder beskyldninger mod Israel såsom

  • Langsomt folkedrab
  • Systematisk etnisk udrensning
  • Apartheid

BADIL holder årligt en plakat-konkurrence. Her er vinderen fra hhv. 2010 og 2015:

badil_cartoon-2010 badil-poster-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADIL arbejder aktivt for, at Israel skal boykottes af udenlandske firmaer og offentlige institutioner, og BADIL er imod en fredelig to-statsløsning, organisationen ønsker i stedet et ”stor Palæstina”. Begge dele er direkte i modstrid med dansk udenrigspolitik.

FORSLAG TIL PRINCIPPER FOR UDDELING AF MIDLER FRA DANIDA
For at undgå at danske ulandsmilder går til organisationer, der direkte modarbejder den danske udenrigspolitik, kunne Folketinget fastsætte nogle principper for, hvilke NGO’er der kan modtage dansk ulandsbistand. Et forslag kunne være:

  • Ingen støtte til NGO’er der er involveret i antisemitisme
  • Ingen støtte til NGO’er der er involveret i terrorisme, støtter terrorisme eller ansætter terrorister
  • Ingen støtte til NGO’er der er imod en fredelig to-statsløsning
  • Ingen støtte til NGO’er der er involveret i boykot kampagner mod Israel

 

LINKS:
Hvis du er mere interesseret i, hvordan danske skattepenge bliver brugt i Gaza og på Vestbredden, er du velkommen til at skrive til os på office@zionist.dk

Du kan også studere nedenstående dokumenter.
NGO-Monitors rapport om danske ulandsmidler
http://danskzionistforbund.dk/wp-content/uploads/2016/09/NGO-Monitor-on-Denmark_Danish-2016-03-final.pdf

NGO-Monitors rapport om SEKRETARIATET
http://www.ngo-monitor.org/funder/human_rights_and_international_humanitarian_law_secretariat_denmark_sweden_switzerland_and_the_netherlands0/

Eksempler på Badils beskyldninger om folkedrab, etnisk udrensning og apartheid.
http://www.badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/958-1948in-palestine-and-south-africa.html

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/BADIL_ISR_UPR_S3_2008_BADILResourceCenterforPalestinianResidencyandRefugeeRights_Etal_uprsubmission.pdf

Eksempel på Badil, der vender sig Imod en fredelig to-statsløsning – se pind nr. 4 under First: on the political level:
http://web.archive.org/web/20140404082720/http:/www.badil.org/ar/press-releases/135-2010/2863-press-eng-32

Link til plakater
http://palestineposterproject.org/poster/badil-poster-contest-2015-abu-zanada

http://www.ngo-monitor.org/article/badil_s_antisemitic_cartoon_questions_for_danchurchaid_trocaire_and_funders