«

apr 05 2019

12 fakta om hvordan et valg i Israel foregår – Formanden Max Meyer fortæller!

Kære venner!

Max Meyer (egen foto)

Israel har i den kommende uge, tirsdag den 9. april, valg til Knesset. Et valg i Israel er altid omgærdet med megen fokus på landets og befolkningens sikkerhed.                                                               

Jeg har fået tilsendt 12 fakta om hvordan et valg i Israel foregår og har frit oversat dette til jeres information.

Jeg sender også et ønske til Israels befolkning om et godt valg.

Med venlig hilsen

Max Meyer

(Se mere på engelsk på Facebook – Israels Udenrigministerium)

 

1.
Israels parlament, Knesset, har 120 pladser. Medlemmer af Knesset (MK’er) vælges ud fra proportional repræsentation. Hvis et parti får fx 10 procent af stemmerne, vil partiet modtage 12 pladser. Når partierne registrerer sig til valget, nævner de deres kandidater, så folk ved, 
hvem evt. medlemmer af Knesset vil blive, men vælgerne stemmer på et parti og ikke på en individuel kandidat.

2.

Israels valg afholdes hvert fjerde år eller tidligere, hvis regeringen i utide bliver opløst. Der kan ved lov ikke gå mere end fire år uden et valg. Afstemning om manglende tillid eller manglende godkendelse af statsbudgettet kan tvinge Knesset til udskrivning af valg.

 3.

Israelske statsborgere over 18 år har ret til at stemme. Palæstinensere, der bor på Vestbredden og i Gaza, stemmer ved valg af palæstinensiske myndigheder. Palæstinensere med opholdstilladelse i Jerusalem kan stemme til kommunale valg, men ikke til valg til Knesset.

4.

Afstemningsprocessen er meget lavteknologisk.  Den, der stemmer, står bag et forhæng, vælger papir med navnet på deres parti og lægger det i en konvolut. Foran en frivillig valgkomité lægger vælgerne deres kuvert i en blå boks. Efter afstemningen tælles stemmerne sammen og resultaterne offentliggøres.

5.

Partierne skal have mindst 3,25 procent af stemmerne (svarende til fire Knesset-pladser) for at komme ind i Parlamentet. Stemmer på partier, der ikke når denne tærskel, er spildte stemmer. Minimumstærsklen er blevet hævet flere gange i de seneste år for at strømline

Knesset-aktiviteterne, ved at holde mindre fraktioner ude af Parlamentet.

6.

Før valget kan fx 2 partier aftale en “fordeling af overskydende stemmer”, som giver ét af partierne mulighed for en ekstra plads i Knesset.

                                                                                                                                                                                       7.

I den israelske valghistorie, har ingen partier nogensinde vundet 61 pladser i Knesset, så det har altid krævet en koalition for at opnå flertal i Knesset.

 

8.

Efter at alle pladser i Knesset er fordelt, holder den Israelske præsident konsultationer med lederne af alle partier for at undersøge, hvem der vil have de bedste chancer for at danne en regering. En regering kræver et simpelt flertal på 61 MK, men flere deltagere i en regering har mere stabilitet.

                                                                                                                                                                                          9.

Efter at have afholdt konsultationer, vælger præsidenten den partileder han tror har den bedste chance for at danne en regering. Det at have fået flest pladser i Knesset, betyder ikke automatisk, at lederen af det parti bliver statsminister.

10.

Den, der får opgaven at danne en regering, har 28 dage til dette, men normalt vil præsidenten give 14 dages ekstra tid, hvis dette er nødvendigt.

11.

Hvis det ikke lykkes den udvalgte partileder at danne regering indenfor tidsfristen, vil præsidenten bede en anden kandidat om at danne en regering og han vil ligeledes få 28 dage til dette. Skulle også det mislykkes, får en tredje kandidat mulighed, dog får han kun 14

dage. (Det ville heller ikke være nogen mulighed for at få en forlængelse.) Hvis alle tre kandidater mislykkes med at danne en koalition, vil præsidenten opløse Knesset og et nyt valg vil blive afholdt indenfor 90 dage, hvorefter processen så vil blive gentaget.

 12.

Når først en regering er aftalt, præsenterer den nye premierminister Knesset en for en rapport med de nye ministre og en skitsering af regeringens grundlæggende politik. Efter at MK’erne har stemt og bekræftet den nye regering, bliver statsministeren og regeringen taget i ed og arbejdet begynder.