«

»

mar 07 2012

Hvad er zionisme?

Kort fortalt så er en zionist en person, der er glad for at Israel eksisterer, der er glad for, at der findes et Israel, hvor jøder altid er velkommne ligegyldig hvor i verden de kommer fra.

Ideen om et hjemland for jøder startede i 1890’erne. Der var (nok en gang) en bølge af jødehad og jødeforfølgelse i Europa og i Rusland og en ung jounalist ved navn Theodor Herzl mistede tilliden til, at de europæiske, amerikanske og arabiske stater ville beskytte jøderne.

Derfor foreslog han, at jøderne skulle have deres egen stat. Med et militær og et politi, der ikke vendte det blinde øje til, når jøder blev forfulgt. En stat hvor jøder altid var velkomne ligegyldig hvor i verden de kom fra.

Det er den zionistiske idé kort fortalt. Zionismen er et svar på jødehad.

Hvad betyder Zion?
Zion er det bibelske navn for Jerusalem.

Hvad er anti-zionisme?
Det må man spørge anti-zionisterne om. Umiddelbart må det være en person, der går ind for, at Israel ikke skal eksistere.

 

Hvor kan man finde mere information?
jewish_virtual_libraryJewish Virtual Library har samlet en mængde artikler. Der er meget spændende læsning, blandt andet “The History of Zionism“.

På Wikipedia er der en artikel om jødehad gennem historien: “History of antisemitism