«

»

jun 14 2016

Fra raketter til regnbuer – Fokus på Sderot / From Rainbows to Rockets

P1070369“Fra raketter til regnbuer” – Fokus på Sderot – Multimedie præsentation

(rul ned for den engelske oversættelse : From Rockets to Rainbows)

Noam Bedein er fotojournalist og aktivist. Kom med på en rejse med ham – fra den konstante raketregn i Sderot og den vestlige Negev – til den judeænske ørkens overvældende skønhed – og tilbage. Hør – og se – en historie om israelsk lidelse, robusthed og håb, fortalt af manden, som etablerede Sderot Media Center for næsten 10 år siden – og som har præsenterede sine fortællinger for tusindvise af mennesker inden for Israel og i udlandet. Noam vil, sammen med Dina Grossman, også fortælle lidt om Chabad Danmarks arbejde med og for børn fra Sderot.

Præsentationen afholdes mandag den 4. juli 2016, kl. 19 i København.  Danzk Zionistforbund (DZF) og Dansk-Israelsk Selskab (DIS) er sponsorer. Således er der gratis adang, men af sikkerhedshensyn skal man bestille (“købe”) en billet i systemet her: www.enkelbillet.dk/dzfdina (husk at skrive www). Mødestedet vises kun på billeten efter en bestilling.

 

Præsentationen er på engelsk, men der vil være mulighed for lidt supplerende dansk forklaring.  Selv hvis du ikke forstår hvert eneste ord, vil du helt sikkert få meget ud af videoklippene og fotografierne. De fleste korte videoer har norske undertekster, da Noam har besøgt Norge flere gange – og i Norge er der mindst 10 gange så mange aktive Israel-støttere, end der er i Danmark.Sponsorerne kan ikke dække samtlige omkostninger ved at bringe nogen til Danmark fra Israel. Derfor har vi i billetsystemet givet mulighed for at give et bidrag til Noams arbejde. Man er også velkommen til at give en donation efter præsentationen – eller til at købe fotobøger og plakater fra oplysningsorganisationen, Jerusalem Discovery. Gennem denne tilbyder Noam lignende multi-medie præsentationer i Israel, bl.a. ved hotellerne (http://jerusalem-discovery.com/package/photography-show/). Jerusalem Discovery  arrangerer også dagture, mættet af historisk, socialt og politisk indhold. Plakater og bøger kan ses indtil 21.30, altså en time efter præsentationen afslutter.

Dette arrangement finder også sted i Aarhus hos Dansk Israelsk Forening den 5. juli. Kontakt http://www.dif-aarhus.dk.

Engelsk oversættelse

 
“From Rockets to Rainbows” – Spotlight on Sderot – Multimedia presentation
(Danish version:  “Fra raketter til regnbuer”)

Let Israeli photojournalist and activist Noam Bedein take you on a journey: From being pelted with rockets in Sderot and the Western Negev – to experiencing the awe-inspiring beauty of the Judean Desert – and back. This is a story of Israeli suffering, resilience, and hope told by the man who founded the Sderot Media Center almost 10 years ago, and who has given presentations to thousands of people within Israel and abroad. Togther with Dina Grossman, Noam will also talk a bit about Chabad Denmark’s work with and for children from Sderot.
The presentation will be held on Monday 4 July 2016, at 7 pm (19.00) in Copenhagen. It will be in English, but some supplementary Danish explanations will be given.  If you can read this description, you will  probably be able to understand the presentation. And even if you don’t understand every word, the video clips and still photographs will speak to you. Most of the short videos have Norwegian subtitles because Noam often goes to Norway, where there are at least 10 times as many active Israel supporters than there are in Denmark.
This arrangement is sponsored by Dansk Zionistforbund (DZF) and Dansk-Israelsk Selskab (DIS), so attendance is free. However, for security reasons, you must order (“købe”) a ticket in this system: www.enkelbillet.dk/dzfdina remember to write www.)  The venue address will be shown only on the ticket.
Sponsors cannot cover all the costs involved in bringing a speaker from Israel to Denmark, so you can give a donation through the ticket system. It will also be possible to give a donation after the presentation, which will run from 19 to 20.30. Photo albums and posters from the educational organization, Jerusalem Discovery, are also for sale until 21.30. Through Jerusalem Discovery, Noam offers similar multi-media presentations within Israel, including events given at visitors’ hotels (http://jerusalem-discovery.com/package/photography-show/).Jerusalem Discovery also arranges day trips infused with historical, social, and political content.
This arrangement will also be held in Aarhus with Dansk Israelsk Forening i Århus on 5 July. Contact http://www.dif-aarhus.dk/.